روانشناسی کودک

روانشناسی کودک و نوجوان شاخه ای تخصصی تر از علم روانشناسی است. همانطور که کودکان و نوجوانان از نظر فیزیکی رشد می‌کنند، در حال توسعه مهارت های اجتماعی و هوش هیجانی نیز هستند تا در آینده، زندگی با کیفیت تری داشته باشند. زمانی که آن ها با احساسات خود درگیر میشوند مراجعه به متخصص بهداشت روان مانند یک درمانگر یا مشاور روانشناسی کودک می تواند تأثیرات بسیاری مثبتی به همراه داشته باشد. جلسات درمانی معمولاً همراه با والدین تشکیل می شود زیرا فضایی ایمن برای رسیدگی به تفکرات و احساسات همه اعضای خانواده است. همراه با رشد کودک، تغییراتی در حالات و رفتار های او نیز دیده می شود. برخی از این تغییرات نسبتاً قابل پیش بینی هستند و اگر چه ممکن است چالش بر انگیز باشند، جنبه ای کاملاً طبیعی از رشد انسانی محیوب می شوند. به طور کلی تا زمانی که کودک به گونه ای رفتار کند که با محدوده سنی وی سازگار باشد، جای هیچگونه نگرانی نیست.