کودک و نوجوان

کودکان و نوجوانان به دلیل حساسیت‌ های ویژه‌ ای که در هر سنی دارند، ممکن است نیازها و خواسته‌ های متفاوتی داشته باشند و در عین حال والدین نیز انتظارات و خواسته‌ هایی از آنان داشته باشند، پس مشاوره کودک و نوجوان می‌ تواند این نیازها و خواسته‌ ها را هماهنگ نماید. خوشبختانه تربیت جنسی کودک به تازگی در کشور جدی گرفته می شود ، چراکه از بخش های مهم تربیت کودک و نوجوان محسوب می شود. البته که برخی از والدین تصور می کنند که نیاز نیست هیچ اقدامی در رابطه با تربیت جنسی کودک خود انجام دهند و به مرور زمان او خود برخی از مسائل را می فهمد؛ در صورتیکه این طرز فکر بسیار خطرناک و دارای صدمات و هزینه های بسیاری در آینده می تواند باشد. اگر کودک شما در زمان نامناسب و به نادرستی با مسائل جنسی آشنا شود، این مسئله در زندگی اون مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. مسائل مربوط به فرزندان خود را جدی بگیرید!